Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

poems , poetry


christmas trees, presents and holly wreaths ,
the feeling of love like a warm embrace
family and friends sutrrounding you.,
with Christmas joy in each precious face !!

that's my wish for you for Christmas 

Karl Fuchs  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου